Egzamin klas VIII

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami na temat egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2022/2023

zamieszczonymi na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej  https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/

Szkoła Podstawowa nr 15 im. Marii Skłodowskiej-Curie

ul. Władysława Broniewskiego 1

15-748 Białystok

tel. 85 651 13 08

e-mail: sp15@um.bialystok.pl

Powrót na początek strony