Obiady w roku szkolnym 2023/2024

 

ODPŁATNOŚĆ ZA OBIADY WRZESIEŃ 2023 R.

 dzieci przedszkolne – żywienie od 01.09.2023 r.

9 zł x 21 dni = 189 zł

 dzieci szkolne - żywienie od 11.09.2023 r.

5 zł x 15 dni = 75 zł

należy wnosić na konto szkoły:

67 1240 1154 1111 0010 3577 4519

( w tytule przelewu należy wpisać : opłata za miesiąc wrzesień, imię i nazwisko, oraz klasę)

Szkoła Podstawowa nr 15 im. Marii Skłodowskiej-Curie

ul. Władysława Broniewskiego 1

15-748 Białystok

tel. 85 651 13 08

e-mail: sp15@um.bialystok.pl

Powrót na początek strony