Logopeda

Gabinet Logopedy w roku szkolnym 2023/24 czynny:

poniedziałek 8.30 - 14.30

wtorek 9.30 - 14.30 (14.30 -15.30 - konsultacje)

parter, pokój 110 (przedszkole)

Logopeda szkolny mgr Katarzyna Szoplik, specjalizuje się w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym przejawiającymi zaburzenia artykulacji, płynności mowy, a także opóźnionym rozwojem mowy.Zajęcia trwają 30 minut i odbywają się co 2 tygodnie dla danego ucznia. Zajęcia są indywidualne. Uczniowie klas I-V przychodzą na zajęcia przed lub po lekcjach. Dzieci z klas zerowych mają zajęcia w godzinach pracy zerówek. Każdy uczeń ma zeszyt do zajęć, w którym zapisuję informacje dla rodziców, ćwiczenia jakie były na zajęciach i pracę domową. W czasie zajęć usprawniamy narządy mowy, wykonujemy ćwiczenia oddechowe, wywołuję brakujące głoski, poprawiam ułożenie języka i warg, utrwalamy poznane dźwięki, powtarzamy wyrazy, wyrażenia, zdania, uczymy się wierszyków, opowiadamy bajki, czytamy teksty, wykonujemy drobne prace plastyczne. Po każdych zajęciach dzieci otrzymują cukierkową nagrodę. Postępy w terapii logopedycznej są uzależnione od systematycznej pracy z dzieckiem w domu. Zachęcam rodziców do pracy przynajmniej 15 minut każdego dnia. W razie choroby dziecka lub nieobecności logopedy następne zajęcia są po dwóch tygodniach o tej samej godzinie.

Zapraszam rodziców do gabinetu, do udziału w zajęciach. Zawsze chętnie odpowiem na wszelkie pytania i wątpliwości, również dotyczące młodszych dzieci.

Szkoła Podstawowa nr 15 im. Marii Skłodowskiej-Curie

ul. Władysława Broniewskiego 1

15-748 Białystok

tel. 85 651 13 08

e-mail: sp15@um.bialystok.pl

Powrót na początek strony