Rada Rodziców - rok szkolny 2023/2024

Szkoła

przewodniczący - p.Paweł Sikora kl.2b

wiceprzewodniczące - p.Katarzyna Puchalska kl.2a, p.Ewa Chlabicz kl.3b

skarbnik - p.Magda Brzostowska kl. 7b

sekretarz - p.Anna Ciereszko kl.5b

Kontakt do Rady Rodziców SP15: radaszkoly15@o2.pl

Konto bankowe: Bank PKO BP 09102013320000110211470525

W roku szkolnym 2022/23 składka na Komitet rodzicielski wynosi: 80 zł - na pierwsze dziecko, 70 zł - na drugie dziecko, 60 zł - na trzecie i kolejne dzieckoW tytule przelewu podajemy: imię i nazwisko dziecka, klasę.

Szkoła Podstawowa nr 15 im. Marii Skłodowskiej-Curie

ul. Władysława Broniewskiego 1

15-748 Białystok

tel. 85 651 13 08

e-mail: sp15@um.bialystok.pl

Powrót na początek strony