Pedagog i psycholog

 

Pedagog i psycholog szkolny zajmują się: analizą przyczyn niepowodzeń szkolnych oraz skutkami negatywnego zachowania ucznia, działaniami profilaktycznymi w celu zapobiegania pojawianiu się różnych problemów, współpracą z rodzicami w zakresie zagadnień wychowawczych (wskazówki związane z trudnościami opiekuńczo – wychowawczymi i dydaktycznymi), współpracą z nauczycielami i wychowawcami klas (zajęcia integracyjne, pomoc w rozwiązywaniu konfliktów klasowych, wycieczki szkolne) oraz współdziałaniem z różnymi placówkami diagnostycznymi i pomocowo – interwencyjnymi: Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną, Ośrodkami Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Placówkami Opiekuńczo – Wychowawczymi, Sądem, Pieczą Zastępczą, asystentami rodziny, z MOPR, Policją (Dzielnicowy, Patrol Szkolny), Strażą Miejską, Izbą Wytrzeźwień, itp..

Psycholog i pedagog szkolny mogą organizować warsztaty dla uczniów i rodziców mające na celu np. rozwój umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach, kreowanie postawy asertywnej, szkoła dla rodziców i wiele innych.

Zapraszamy na porady w sprawach rodzinnych, wychowawczych i interwencyjnych.

Szkoła Podstawowa nr 15 im. Marii Skłodowskiej-Curie

ul. Władysława Broniewskiego 1

15-748 Białystok

tel. 85 651 13 08

e-mail: sp15@um.bialystok.pl

Powrót na początek strony