O przedszkolu

Witamy w naszym przedszkolu!

Przedszkole przy Szkole Podstawowej nr 15 w Białymstoku jest placówką wielooddziałową. Placówka czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.30 – 17.00. Organem prowadzącym jest Urząd Miasta Białegostoku.
Nad prawidłowym rozwojem i bezpieczeństwem dzieci czuwa, wykwalifikowana kadra pedagogiczna. Ich pracę wspiera personel niepedagogiczny, a także nauczyciele zajęć dodatkowych (logopeda oraz nauczycielka rytmiki).
Praca wychowawczo – dydaktyczna planowana jest zgodnie z Podstawą Programową Wychowania Przedszkolnego MEN.

Na potrzeby przedszkola w okresie wakacyjnym 2016/17 dokonano remontu parteru szkoły wraz z oddzielnym wejściem dla przedszkolaków. Utworzone zostały nowe pomieszczenia sanitarne dostosowane do małych dzieci, zakupiono nowe meble, szafki do szatni, stoliki, krzesełka, zabawki i przybory. Kolorowe ściany, nowe dywany i piękne wnętrza – wszystko po to aby nasze maluchy czuły się jak w domu.

Najważniejsze jest bezpieczeństwo, edukacja i zabawa - i to właśnie możemy zapewnić maluchom.

Zapraszamy :)

POSIŁKI


Nasza kuchnia wyposażona jest w nowy sprzęt gastronomiczny umożliwiający bezpieczne i wartościowe przygotowanie smacznych posiłków. Personel kuchenny dba o różnorodność posiłków i estetykę ich podania. Wspólne posiłki są okazją do spróbowania różnorodnych dań, jak również do zapoznania dzieci z zasadami zachowania przy stole. Po obiedzie we wszystkich grupach prowadzone są zajęcia wyciszające. To czas relaksu przy łagodnej muzyce, słuchanie bajek terapeutycznych i opowiadań. Dzieci mogą też skorzystać w tym czasie z biblioteczki i oglądać zgromadzone w niej książki.

Ramowy rozkład dnia Oddziałów Przedszkolnych
przy Szkole Podstawowej nr 15 w Białymstoku (3 - latki)

REALIZACJA 5 – GODZINNEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO
JEST REALIZOWANA W GODZ. 7:30 - 12:30

06.30 - 07.30
Rozpoczęcie pracy przedszkola
schodzenie się dzieci, wdrażanie do stosowania form powitalnych, rozmowy indywidualne z rodzicami, zabawy tematyczne, konstrukcyjne, gry stolikowe

07.30 - 08.30
Czas zabawy
zabawy swobodne, praca indywidualna wspierająca rozwój dziecka, zabawa ruchowa, ćwiczenia poranne, czynności samoobsługowe, organizacyjne oraz opiekuńcze;


08.30 - 09.00
Śniadanie, czynności samoobsługowe, opiekuńcze (maluchy), przestrzeganie zasad kulturalnego zachowania w trakcie jedzenia,


09.00 - 10.00
Zajęcia wychowawczo-dydaktyczne
zajęcia wychowawczo-dydaktyczne realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego, pobyt na świeżym powietrzu (przedszkolny plac zabaw, gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, spacery, wycieczki) lub zabawy w sali zabaw przy niesprzyjających warunkach atmosferycznych),

11.30 - 12.00 
Obiad.   
Czynności samoobsługowe, przestrzeganie konieczności niezbędnych czynności higienicznych przed posiłkiem, nakrywanie do stołu przez dyżurnych.


12.00 - 14:00
Czas na odpoczynek
leżakowanie: relaks poobiedni z wykorzystaniem literatury dziecięcej, muzyki relaksacyjnej,


14.00 - 14.30
Podwieczorek. czynności samoobsługowe;


14.30 -17.00
Zabawy według zainteresowań dzieci
zabawy swobodne w sali: korzystanie z wyposażenia kącików zabawowych – przyzwyczajanie do czynności porządkowych po skończonej zabawie, zabawy tematyczne, manipulacyjne i konstrukcyjne lub na przedszkolnym placu zabaw, praca indywidualna wspierająca rozwój dziecka, indywidualny kontakt z rodzicami - informowanie o postępach ich dzieci, funkcjonowaniu w grupie, prace porządkowo - użyteczne, rozchodzenie się dzieci.

Szkoła Podstawowa nr 15 im. Marii Skłodowskiej-Curie

ul. Władysława Broniewskiego 1

15-748 Białystok

tel. 85 651 13 08

e-mail: sp15@um.bialystok.pl

Powrót na początek strony