Rekrutacja do klas I i klasy IV sportowej

Testy sprawnościowe do klasy IV o profilu piłka siatkowa/lekkoatletyka na rok szkolny 2023/24

zostaną przeprowadzone dn. 08.03.2023 r. o godz.10.00 w sali gimnastycznej SP 15.

 

Rekrutacja rozpocznie się 27.02.2023 r.

Wejście do systemu rekrutacyjnego do klas I

Wejście do systemu rekrutacyjnego do klasy IV sportowej

Szkoła Podstawowa nr 15 im. Marii Skłodowskiej-Curie

ul. Władysława Broniewskiego 1

15-748 Białystok

tel. 85 651 13 08

e-mail: sp15@um.bialystok.pl

Powrót na początek strony