Rada Rodziców Przedszkola

Drodzy Rodzice!

Jako Rada Rodziców Przedszkola niekiedy spotykamy się z pytaniami CO ROBICIE? PO CO? Nie chcemy, aby głosy rodziców nie zostały wysłuchane i stąd dajemy Wam- rodzicom możliwość kontaktu.
Przy wszelkich wątpliwościach, niejasnościach, sugestiach NAPISZCIE DO NAS na adres :

rrprzedszkole.sp15@gmail.com

Stwórzmy wspólnie przyjemną przestrzeń dla dzieci, rodziców i wychowawczyń

Rada Rodziców Przedszkola

 

Drodzy Rodzice!

Na ostatniej Radzie Rodziców Przedszkola zostało poruszonych kilka kwestii, najważniejsze z nich to:

1. RRP ustaliła, że od 10 października 2022 r. w przedszkolu będą obowiązywały bidony do picia dla dzieci, podpisane imieniem i nazwiskiem. O czystość butelek mają dbać rodzice. Decyzja o bidonach została podjęta względem zmniejszenia ilości zużywanego plastiku. Oczywiście każdemu zdarza się zapomnieć bidonu, więc zapasowe kubki również będą dostępne. Zakup bidonu, podpisanie go i utrzymanie w czystości leżą w obowiązkach każdego rodzica. Dajmy naszym dzieciom dobry przykład !

2. Kwota na RR została podniesiona z kwoty 55 zł do kwoty 70 zł (dla porównania w szkole jest to kwota 80 zł). Wpłat można dokonywać w dowolnych kwotach na przestrzeni całego roku szkolnego - u Pań w podpisanej kopercie lub przelewem na poniższe konto wpisując w tytule dane dziecka.

39102013320000190213137411

(Bank PKO BP) z dopiskiem:

"Rada rodziców ", nazwą grupy przedszkolnej i imieniem i nazwiskiem dziecka

Jeżeli zastanawiają się Państwo, na co przeznaczane są te środki, przedstawiamy główne wydatki z ubiegłego roku:

- zakup bakteriobójczej lampy uv,

- dofinansowanie zainstalowania poidełka na terenie przedszkola,

- dofinansowanie wynajmu autokaru na wycieczkę (dzięki czemu koszt jednostkowy wycieczki się zmniejszył),

- pokrycie kosztów słodkości na Mikołajki oraz końcoworocznych wydatków na podarunki dla odchodzących dzieci.

W tym roku Przedszkole planuje szereg atrakcji, m.in. wycieczkę do wioski Mikołaja, obecność animatorów na balu karnawałowym (wstępnie Psi Patrol) oraz, na wiosnę, sprowadzenie do przedszkola zwierząt takich jak psy, alpaki czy owce. Dodatkowo, dyrekcja złożyła wniosek o dofinansowanie odnowienia schodów wejściowych do przedszkola. Szacowany kosztorys zostanie ustalony w najbliższym czasie. Na następnym zebraniu RRP, wniosek i kwota ew dofinansowania zostaną poddane pod głosowanie.

3. RRP miała szanse zobaczyć Salę Zabaw na niepogodę - w najbliższym czasie planowane jest oficjalne otwarcie.

Drodzy Rodzice,

Czasami zastanawiacie się zapewne na co idą Wasze pieniądze z Rady.

W roku przedszkolnym 2021/2022 nie próżnowaliśmy.

Oto nasze wydatki z pierwszego semestru:

 

Lampa UV  1303,8zł
Instalacja poidełka  701,1zł
Kranik do poidełka 147,6zł
Wycieczka do domku Mikołaja-autokar  
 500zł

Słodkości od Mikołaja
86,4zł
Dofinansowanie nagród dot. konkursu bibliotecznego 75zł
Razem
2813,9zł
Pozostało na rok 2021/2022  1056,6zł

Jak przedstawia powyższa tabelka w I semestrze roku przedszkolnego 2021/22 postawiliśmy na zdrowie naszych maluszków.
A co daje zdrowie? Świeża woda (zakup "poidełka") oraz walka z wirusami i bakteriami (zakup lampy UV).

Jak wszyscy wiemy czas jest specyficzny i nie zawsze możemy zapewnić dzieciom tyle atrakcji ile chcielibyśmy, ale warto podkreślić, że jako Rada Rodziców dołożyliśmy swoją cegiełkę do wyjazdu dzieci do wioski Świętego Mikołaja (dołożyliśmy 500 zł do wydatku na autokar) i zasponsorowaliśmy słodkości, które rozdawał Święty Mikołaj w Mikołajki.

Dziękujemy wszystkim za wpłaty i zachęcamy do dalszych wpłat

Poniżej zdjęcia naszych zakupów: poidełka i lampy UV

Przewodnicząca RRP- Joanna Chomczyk

            _poidełko1.jpg                  Lampa UV1.jpg        

 

     

Szanowni Rodzice,

Informujemy, że wpłat na fundusz Rady Rodziców przedszkola mogą państwo dokonywać na dwa sposoby:

- gotówką, na ręce wychowawczyń
- przelewem na numer konta:

39102013320000190213137411
(Bank PKO BP) z dopiskiem:
"Rada rodziców ", nazwą grupy przedszkolnej i imieniem i nazwiskiem dziecka

Zachęcamy do wpłat.
- Rada Rodziców Przedszkola

                                                                        

W dniu 14 października 2021 r przedstawicielki Rady Rodziców Przedszkola w składzie:

- Joanna Chomczyk -przewodnicząca
- Agnieszka Grabowska -skarbnik
- Katarzyna Konopko zastępca skarbnika

zebrały od wychowawczyń wpłaty na rzecz Rady Rodziców w roku 2021/22 w łącznej kwocie 2370,50 zł co szczegółowo obrazuje poniższa tabela:

WPŁATY NA RADĘ RODZCÓW ROK 2021/22

Nazwa grupy wysokość wpłaty
Motylki 771 zł
Jeżyki 797,50 zł
Wiewiórki 417 zł
Zające 385 zł
Razem 2370,50 zł

Pozostała z ubiegłego roku kwota 1500 zł plus tegoroczne wpłaty w wysokości 2370,50 zł dały łączną kwotę 3870 zł i 50 groszy.

Na najbliższym spotkaniu RADY RODZICÓW PRZEDSZKOLA (RRP) Rada podejmie decyzje co do zagospodarowania powyższej kwoty.
Na tę chwilę rodzice, którzy chcieliby wpłacić pieniądze na rzecz RRP, dokonują wpłaty w gotówce na ręce wychowawczyń przedszkolnych. W najbliższym czasie zostanie utworzone konto do wpłat na RRP. Informacje o numerze konta pojawią się w zakładce Przedszkole - "Rada Rodziców Przedszkola" i w przedsionku przedszkola.

Serdecznie dziękujemy wszystkim rodzicom za wpłaty i zachęcamy do aktywności na przedszkolnych grupach społecznościowych (na FB) lub przekazywania swoich uwag przedstawicielom Rady.

Z pozdrowieniami,

Joanna Chomczyk
Przewodnicząca RRP

Szkoła Podstawowa nr 15 im. Marii Skłodowskiej-Curie

ul. Władysława Broniewskiego 1

15-748 Białystok

tel. 85 651 13 08

e-mail: sp15@um.bialystok.pl

Powrót na początek strony