Molebien w cerkwi prawosławnej

W niedzielę 3 września o godz. 17:00 w cerkwi Świętego Ducha odprawione zostało krótkie nabożeństwo - molebien przed rozpoczęciem nauki w szkole. Nasza szkoła znajduje się na terytorium parafii prawosławnej pod wezwaniem Świętego Ducha, dlatego też nasi uczniowie prawosławni wraz ze swoimi Rodzicami/Opiekunami oraz nauczycielem religii prawosławnej wzięli udział w tym nabożeństwie. Na koniec przed cerkwią zrobiono pamiątkowe zdjęcie.

Szkoła Podstawowa nr 15 im. Marii Skłodowskiej-Curie

ul. Władysława Broniewskiego 1

15-748 Białystok

tel. 85 651 13 08

e-mail: sp15@um.bialystok.pl

Powrót na początek strony